Onderhoud.

Brandstof filter EG/DX

Duitse kwaliteit.

Brandstof filter

Duitse kwaliteit.

Diesel brandstof filter

Duitse kwaliteit.

1H0.127.401 C

Past op de meeste diesel motoren.

Golf 1/2/3 t4 passat enz enz.

Olie filter.

Duitse kwaliteit.

Past op 0.9 tot 2.0 bj '74-'94.

Luchtfilter

Duitse kwaliteit.

055.129.620 A

Past op o.a.

- Vw Golf / Jetta mk1 EW/FP/FR/FV/GH/JB

- Vw Golf / Jetta 2 ABN/EZ/GV/PN/RF/RH

Let op: past niet op de Gti EG/DX

Luchtfilter

Duitse kwaliteit.

052.129.620

Past op o.a.

- Vw golf / Jetta 1 GF/GG/FA

- Vw Jetta 2 HZ

Luchtfilter

Duitse kwaliteit.

Past op:

- Golf / Jetta 1 1.1/1.5/1.6 tot 07/'76 (ck-cr-fd-fh-fk-jk)

- Golf / Jetta 2 1.3 02/'87 tot 10/'91 1.8 01/'84 tot 10/'87

- Golf GTI 16V kr-pl

Luchtfilter Diesel

Duitse kwaliteit.

Past op.

- Golf / Jetta 1 Diesel 1.5 (ck) 1.6 (cr-jk-cy)

- Golf / Jetta 2 Diesel 1.6 (jp-me-jr-mf)

Carterpanstop.

Duitse kwaliteit.

Carterpanstop ring.

Duitse kwaliteit.

Bougie

Duitse kwaliteit.

Past op alle golf 1 modellen.

Verdeelkap

Duitse kwaliteit.

113.905.207 C

Condensator 1.5/1.6/1.8

Duitse kwaliteit

Rotor 1.1/1.3

Duitse kwaliteit.

Past o.a. op:

- Golf 1 1.1/1.3 FA/GF/GG

- Golf 2 1.1/1.3 2G/HZ/NZ

Contactpunten 1.5/1.6/1.8

Duitse kwalitiet.

Past op Bosch ontsteking.